آموزش PHP : حلقه while

0

آموزش PHP 7

در این قسمت از مجموعه آموزش برنامه نویسی به زبان PHP به مبحث حلقه ها در پی اچ پی خواهیم پرداخت. حلقه ها در PHP در صورت صحیح بودن یک شرط، یک بلاک کد را اجرا میکنند. در این قسمت به طور انحصاری به حلقه while پرداخته و بررسی دو حلقه for و foreach را به بخش بعدی موکول میکنیم. از شما دعوت میکنیم در ادامه با مسترکد همراه شوید.

حلقه های PHP

در زمان کدنویسی، موارد بسیاری پیش می آید که لازم است یک قطعه کد را بارها و بارها اجرا کنید. در چنین شرایطی بجای اینکه کدهای مورد نظر را چندین و چند بار تکرار کنیم، از حله ها استفاده خواهیم کرد. در PHP حلقه های زیر در دسترس ما هستند :

  • while : مادامی که شرط تعیین شده صحیح باشد، یک بلاک کد را اجرا میکند
  • do … while : یک بار یک بلاک کد را اجرا میکند و سپس مادامی که شرط مشخص شده صحیح باشد، به تکرار بلاک ادامه خواهد داد
  • for : به تعداد دفعات مشخصی یک بلاک کد را اجرا میکند
  • foreach : به اضای هر آیتم موجود در یک آرایه، یک بلاک کد را اجرا میکند

حلقه while در PHP

حلقه while مادامی که شرطی که برای آن مشخص کرده باشیم صحیح باشد، یک بلاک کد را اجرا میکند. سینتکس این نوع حلقه به شکل زیر است :

در مثال زیر ابتدا مقدار متغیر x را معادل ۱ قرار داده ایم. حلقه ی موجود در کد زیر مادامی که x کمتر یا مساوی 5 باشد به اجرا ادامه خواهد داد. مقدار x در هر مرتبه اجرای حلقه، یک واحد بیشتر خواهد شد :

حلقه do…while در PHP

حلقه do …. while همیشه ابتدا یک بار یک بلاک کد را اجرا میکند. سپس بررسی میکند که شرط مشخص شده صحیح باشد و در صورت برقرار بودن شرط، به تکرار بلاک کد ادامه میدهد. سینتکس این حلقه به شکل زیر است :

در مثال زیر ابتدا مقدار متغیر x را معادل ۱ قرار داده ایم. سپس حلقه ی do while قطعه کدی را اجرا کرده و مقدار x را افزایش میدهد. در نهایت شرط مورد نظر (کوچکتر یا مساوی بودن x با 5) بررسی میشود و مادامی که این شرط برقرار باشد، حلقه به اجرا ادامه خواهد داد :

به این نکته توجه کنید که در حلقه ی do while شرط بعد از اجرای کد درون حلقه سنجیده میشود. این امر به این مفهوم است که کد قرار گرفته در حلقه do while همیشه حداقل یک مرتبه اجرا میشود. حتی اگر شرط در نظر گرفته شده برای حلقه، در مرتبه ی اول اشتباه باشد.

در مثال زیر مقدار متغیر x را معادل 6 قرار داده ایم. سپس حلقه اجرا میشود و در پایان شرط سنجیده میشود. (شرط از ابتدا False است) :

در قسمت بعدی این مجموعه آموزشی به شرح نحوه کار با حلقه های for و foreach خواهیم پرداخت.

مطالعه بخش بعدی: حلقه های for و foreach

دسترسی آسان به این مطلب لینک کوتاه :
QR Code For:  آموزش PHP : حلقه while
شاید از اینها هم خوشتان بیاید!

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.