آموزش PHP : مرتب سازی آرایه ها

0

آموزش PHP 7

در این بخش از آموزش برنامه نویسی به زبان پی اچ پی به مبحث چینش و مرتب سازی آرایه ها خواهیم پرداخت. آرایه ها بر اساس حروف یا اعداد به صورت صعودی یا نزولی قابل مرتب سازی هستند. در ادامه به شرح توابع مربوط به انجام این نوع عملیات روی آرایه ها خواهیم پرداخت. از شما دعوت میکنیم با مسترکد همراه شوید.

توابع مرتب سازی آرایه در PHP

در ادامه به شرح نحوه استفاده از توابع زیر برای چینش و مرتب سازی عناصر آرایه ها در پی اچ پی خواهیم پرداخت :

  • sort() : آرایه را به شکل صعودی مرتب سازی میکند
  • rsort() : آرایه را به شکل نزولی مرتب سازی میکند
  • asort() : آرایه های انجمنی را بر اساس مقادیر به صورت صعودی مرتب سازی میکند
  • ksort() : آرایه های انجمنی را بر اساس کلید ها به صورت صعودی مرتب سازی میکند
  • arsort() : آرایه های انجمنی را بر اساس مقادیر به صورت نزولی مرتب سازی میکند
  • krsort() : آرایه های انجمنی را بر اساس کلید ها به صورت نزولی مرتب سازی میکند

مرتب سازی صعودی آرایه با تابع sort

در مثال زیر ابتدا عناصر آرایه names را بر اساس حروف الفبا به صورت صعودی مرتب سازی کرده ایم و در ادامه پس از مرتب سازی با محاسبه طول آرایه، کلیه ی عناصر آرایه را در خروجی به نمایش گذاشته ایم :

در مثالی که در زیر درج شده عناصر آرایه numbers را که همگی عددی هستند به صورت صعودی مرتب کرده ایم :

همانطور که مشاهده میکنید توابع مرتب سازی آرایه ها را میتوانیم هم روی مقادیر رشته ای و هم روی مقادیر عددی مورد استفاده قرار داده و آرایه ها را به صورت عددی یا به صورت الفبایی مرتب کنیم.

مرتب سازی نزولی آرایه با تابع rsort

در مثال زیر عناصر آرایه cars را به صورت نزولی بر اساس حروف الفبا مرتب کرده ایم :

در مثال زیر عناصر آرایه را به صورت نزولی بر اساس اعداد مرتب کرده ایم :

مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس مقادیر با تابع asort

در مثال زیر یک آرایه انجمنی را بر اساس مقدار (value) های آن به صورت صعودی مرتب کرده ایم :

مرتب سازی صعودی آرایه بر اساس کلید ها با تابع ksort

در مثال زیر آرایه ی انجمنی را بر اساس کلید (key) های آن به صورت صعودی مرتب کرده ایم :

مرتب سازی نزولی آرایه بر اساس مقادیر با تابع arsort

در کد زیر یک آرایه انجمنی را به صورت نزولی بر اساس مقادیر (value) موجود در آن مرتب سازی کرده ایم :

مرتب سازی نزولی آرایه بر اساس کلید ها با تابع krsort

در مثال زیر یک آرایه انجمنی را به صورت نزولی بر اساس کلید (key) های آن مرتب کرده ایم :

دیگر توابع کار با آرایه ها در PHP

آنچه در بالا به آن اشاره شد، تنها شامل تعداد محدودی از توابع مخصوص کار با آرایه ها در زبان برنامه نویسی پی اچ پی است. در این زبان، ده ها تابع کاربردی دیگر برای کار با آرایه ها در اختیار شما قرار میگیرد. با کلیک روی اینجا میتوانید به سایت رسمی PHP مراجعه کرده و با این توابع متنوع آشنا شوید.

مطالعه بخش بعدی : superglobal ها در پی اچ پی

دسترسی آسان به این مطلب لینک کوتاه :
QR Code For:  آموزش PHP : مرتب سازی آرایه ها
شاید از اینها هم خوشتان بیاید!

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.